این مجموعه برای کودکان 1 سال به بالا تهیه شده است و کودکان زیر یک سال می توانند از این مجموعه به عنوان یک مجموعه صوتی استفاده کنند . این مجموعه توسط یک مادر و یک معلم برای کودکان قبل مدرسه طراحی شده است این برنامه شاد و موزیکال شامل 6 شخصیت اصلی رنگارنگ می باشد
این مجموعه برای کودکان 1 سال به بالا تهیه شده است و کودکان زیر یک سال می توانند از این مجموعه به عنوان یک مجموعه صوتی استفاده کنند . این مجموعه توسط یک مادر و یک معلم برای کودکان قبل مدرسه طراحی شده است این برنامه شاد و موزیکال شامل 6 شخصیت اصلی رنگارنگ می باشد

Mother Goose ClubND0219

(دیدگاه کاربر 4)

59,000 تومان

آخرین بروزرسانی : 1 ژانویه, 2022

این مجموعه برای کودکان 1 سال به بالا تهیه شده است و کودکان زیر یک سال می توانند از این مجموعه به عنوان یک مجموعه صوتی استفاده کنند .

این مجموعه توسط یک مادر و یک معلم برای کودکان قبل مدرسه طراحی شده است 

این برنامه شاد و موزیکال شامل 6 شخصیت اصلی رنگارنگ می باشد