Get Squiggling
Get Squiggling

Get SquigglingND0083


76,000 تومان

آخرین بروزرسانی : 20 می, 2022

مجموعه Get Squiggling کودکان زیر 6 سال را مخاطب خود قرار می دهد و مفاهیم پایه ای را آموزش می دهد این آموزش به زبان انگلیسی می باشد

مفاهیم پایه مثل حروف – کلمات رنگ ها – شکل ها – …

مخاطب را تشویق به استفاده از طراحی به عنوان یک روش تحریک تخیل، و به عنوان ابزاری برای پیشرفت یادگیری.