بچه ها و دیدن اخبار

بچه ها و دیدن اخبار

بچه ها و دیدن اخبار

بچه ها تا ١٤ سالگي نبايد اخبار را بشنوند يا ببينند چون كودكان و نوجوانان اخبار را به صورت اتفاقي يك در ميليون نميبيند بلكه انچه را ميبينند و ميشنوند بر طبق منطق قياسي مطمئن خواهند بود براي انها و خانواده شان هم اتفاق خواهد افتاد و باعث كابوس، ترس از دزد، ادمكشي، ترس از تاريكي و تنها بودن خواهد شد. اگر فرزندي داريم در حضور انها اخبار نگاه نكنيم

khabar

ديدن فيلمهايي با مضمون جنگ و خشونت، بازيهاي كامپيوتري جنگي باعث ايجاد وحشت در بچه ها خواهد شد.

برنامه امروز صبح راديو همراه

دکتر هلاکویی