آموزش قبل از 5 سالگی کودک

آموزش قبل از 5 سالگی کودک

آموزش قبل از 5 سالگی کودک

یکی از مهمترین فرصت های یادگیری کودک، پنج سال اول زندگی اوست. تجربه های این دوره زندگی کودک به شدت متاثر از مطالبی است که او در این سال ها می آموزد. اگرچه بازی، بسیار ساده به نظر می رسد، اما می تواند مفاهیم بسیاری را به کودک بیاموزد.تحقیقات نشان می دهند، با مطالعه ژن ها می توان به چگونگی تحول و تکامل مغز دست یافت. به هر حال، محیط زندگی کودک، پیچیدگی و مهارت مغز او را تعیین می کند. زمانی که کودک شعری می خواند، به داستانی گوش می دهد یا بازی می کند، یک سیناپس جدید در مغزش شکل می گیرد و هوش کودک تحول و افزایش می یابد.
آموزش قبل از 5 سالگی کودک
کودک با حرف زدن، لمس کردن، شنیدن و گوش دادن و دیدن دنیای اطراف خود یاد می گیرد. بنابراین باید هرچه زودتر او را با خواندن، شنیدن، صحبت کردن، خواندن شعر و سرود درباره مردم و مسائل مختلف و اشیا و فعالیت هایی که برای او جالب، آشنا و مهم است، درگیر کرد.

در این میان، به دلیل وجود سیناپس های مغز که بیشترین تعداد را در همین پنج سال اول زندگی کودک دارند، و همچنین به دلیل توانایی ذاتی مغز برای فراگیری زبان در سال های اولیه پس از تولد، قرار دادن کودک در محیط دوزبانه و آشنایی او از ابتدا با زبان دوم که در کشور ما زبان انگلیسی است، بسیار ارزشمند بوده و برای هموار کردن یادگیری زبان دوم در سال های آینده، کمک شایانی به کودک خواهد کرد. مهمترین کار، بازی کردن با کودک است. خلاقیت، بیان خود و کشف کردن را در کودک ترغیب کنید. در مدت کوتاهی در می یابید زمانی را که با کودک صرف می نمایید، برای هر دوی شما، چه در حال و چه برای آینده، ارزشمند و مفید خواهد بود