شیوه و روش دکتر شیچیدا
روش شیچیدا چه روشی است؟

روش شیچیدا چه روشی است؟

پروفسور مکوتو شیچیدا [۱]که در آوریل سال ۲۰۰۹ مرحوم شدند، نزدیک به ۴۰ سال در زمینه هوش نوزاد و کودک تحقیق کردند و با استفاده از تعلیمات پیشینیان و آموخته‌های خود توفیق دستیابی به دستاوردهای چشمگیری را یافتند «مدارس شیچیدا» … ادامه مطلب

0 نظرات