راه کارهای پرورش کودک دوزبانه

راه‌ حل‌های پیشنهادی برای جلوگیری از فحش دادن در کودکان

* والدین باید به طور کلی ناسزاگویی را ترک کنند همچنین به کودک توضیح دهند که رفتار قبلی آن ها صحیح نبوده است.* کنترل محیط و تعاملات کودک بسیار حائز اهمیت است باید با دور کردن کودک از محیط های … ادامه مطلب

0 نظرات