فواید کودک دوزبانه

افزایش توانایی های ذهن با یادگیری زبان

وقتی تازه به دنیا آمده بودم، مادرم روی تخت بیمارستان به چشمانم خیره می شد و کاری انجام می داد که به تغییر شیوه رشد و تکامل مغزم منجر شد. کاری که باعث شد در یادگیری، انجام همزمان چند کار … ادامه مطلب

0 نظرات
5 باور غلط پرورش کودک دو زبانه

5 باور غلط پرورش کودک دو زبانه

والدين تصور مي کنند اين کار منجر به دير زبان باز کردن کودک يا گيج شدن او مي شود. يا حتي فکر مي کنند او فرصت هاي گوناگوني را در زندگي خود از دست خواهد داد. در اينجا 5 باور … ادامه مطلب

0 نظرات