علت گریه کودکان

علت گریه کودکان

علت گریه کودکان

خواب كودك در حدود نه ماهگي به هم ميريزد، با شير دادن او را آرام نكنيد، اگر فرزندتان بيمار يا بي قرار است با شير دادن و خوراكي او را آرام نكنيد، شبها تا بيدار شد و بيشتر از چهار ماه دارد با شير دادن او را نخوابانيد بعد از اينه كودك هشت كيلو يا شانزده پوند شد فقط يكبار در نيمه شب بهتر است شير بخورد.

علت گریه کودکان