5 باور غلط پرورش کودک دو زبانه
5 باور غلط پرورش کودک دو زبانه

5 باور غلط پرورش کودک دو زبانه

والدين تصور مي کنند اين کار منجر به دير زبان باز کردن کودک يا گيج شدن او مي شود. يا حتي فکر مي کنند او فرصت هاي گوناگوني را در زندگي خود از دست خواهد داد.

5 باور غلط پرورش کودک دو زبانه
در اينجا 5 باور غلط را در مورد پرورش کودکان دوزبانه برايتان ذکر کرده ايم.

1. پرورش کودک با دويا چند زبان همزمان منجر به گيج شدن او مي شود: اين باور در نتيجه اعتقادهاي نادرست به وجود آمده است. برخي والدين تصور مي کنند اگر به طور همزمان دو زبان را به فرزند خود بياموزند، او دچار گيجي مي شود و نمي تواند تفاوت بين آنها را تشخيص دهد.

باور غلطي که در مورد گيج شدن کودکان وجود دارد در نتيجه تحقيقات قديمي و اشتباهي است که استنباط کرده بود قرار گرفتن کودک در معرض دو زبان به طور همزمان، به او آسيب مي رساند.

2. پرورش کودک با دويا چند زبان همزمان منجر به دير زبان باز کردن او مي شود: برخي از کودکاني که به طور همزمان به آنها دو زبان آموزش داده مي شود، ديرتر از يک زبانه ها زبان باز مي کنند. اين تاخير موقتي است و بر اساس اعتقاد کارشناسان، قانون هميشگي و ثابتي هم نيست.

متاسفانه، والديني که نگران يادگيري مهارت هاي کلامي فرزند دو زبانه خود هستند، بيشتر مواقع به آنها گفته مي شود که فقط به يک زبان بچسبند. اين مساله نيز به خاطر اعتقادهايي است که از قديم وجود داشته است و مي گويد دوزبانه ها در مهارت هاي گفتاري خود دچار مشکل هستند.

کارشناسان اصرار دارند که دوزبانه بودن بر مهارت هاي گفتاري کودکان و طريقه صحبت کردن آنها هيچ تاثير منفي ندارد. اگر به کودکي که دير زبان باز مي کند دو زبان مختلف آموزش دهيم، باعث نمي شود زبانش ديرتر باز شود. تحقيقات نشان داده است کودکاني که دو زبان را مي آموزند در مقايسه با يک زبانه ها در يادگيري مهارت هاي حرف زدن هيچ تفاوتي ندارند.

3. کودکان دوزبانه هر دو زبان را با هم قاطي مي کنند: قاطي کردن دو زبان مساله اي غير قابل اجتناب و البته بي ضرر است. بيشتر کودکاني که با دو زبان پرورش داده مي شوند، دست به دامن ترکيب دو زبان براي دسته بندي آنها مي شوند. به علاوه، هميشه يک زبان تاثير بيشتر ي روي کودک دارد. کودکي که دايره لغت ضعيف تري از زبان کم اهميت تر دارد، ممکن است در صورت نياز از لغت هاي زباني که در آن قوي تر است، استفاده کند.

کارشناسان قبول دارند که اين ترکيب دو زبان موقتي است. اين مساله هنگامي که کودک در هر دو زبان تبحر پيدا کند، سرانجام از بين مي رود.

واقعيت اين است که فرد دو زبانه در هر سني ممکن است لغت هاي دو زبان را با هم قاطي کند. اين مساله هنگامي رخ مي دهد که فرد هنگام صحبت لغت مورد نظرش را نمي داند يا به خاطر نمي آورد و در نتيجه از زبان ديگر کمک مي گيرد. گاهي هم بعضي ها به عمد از لغات يک زبان ديگر در صحبت هاي خود استفاده مي کنند زيرا آن کلمه يا عبارت را در زبان ديگر بيشتر دوست دارند.
5 باور غلط پرورش کودک دو زبانه
4. پرورش کودک دوزبانه مشکل است: هيچ گاه آموزش زبان دوم به کودکان خيلي دير يا خيلي زود نيست. آموزش زبان دوم به کودکان زير ده سال بسيار آسان تر از بزرگسالان است، حتي کودکان زير 5 سال بهتر زبان دوم را فرامي گيرند. بهترين زمان از نظر کارشناسان، از لحظه تولد تا سه سالگي است. يعني درست همان زماني که کودک زبان اول خود را مي آموزد و ذهنش باز و انعطاف پذير است.

دومين زمان مناسب براي آموزش زبان دوم، بين سن هاي 4 و 7 سالگي است زيرا آنها هنوز مي توانند به طور موازي دو زبان مختلف را از هم تفکيک دهند. به عبارت ديگر، آنها سيستم زبان دوم را در کنار زبان اول پرورش مي دهند و مي توانند همچون يک زبان مادري به هر دو زبان صحبت کنند.

اگر کودک شما بيش از 7 سال سن داشته باشد، براي دوزبانه بار آوردن او هنوز هم دير نيست. سومين زمان مناسب براي پرورش کودک دوزبانه، از 8 سالگي تا بلوغ است. پس از بلوغ، زبان جديد در بخش ديگري از مغز ذخيره مي شود به همين دليل، کودک بايد زبان دوم را ترجمه کند و با کمک زبان مادري خود بتواند مفاهيم زبان دوم را ياد بگيرد.

به ياد داشته باشيد، اگرچه براي يادگيري زبان هر چه سن پايين تر باشد بهتر است، اما انسان ها مي توانند در هر سني که اراده مي کنند، زبان بياموزند.

5. کودکان همچون اسفنج مي مانند و بدون هيچ تلاشي زبان دوم را مي آموزند: مسلما براي کودکان بسيار آسان است که در سنين پايين زبان دوم را بياموزند اما بسيار غيرمعقول است از آنها انتظار داشته باشيم با تماشاي فيلم هاي آموزش زبان به اين هنر دست پيدا کنند.

نکته: لازم نيست آموزش زبان به يک کار روزمره تبديل شود. ياد دادن زبان دوم به کودکان نيازمند ساختار درست و از همه مهم تر ثبات است. به طوري که هر روز روي مکالمات او يا ساختار بندي جملات کار شود. توصيه ما اين است که کودک را در محيطي کاملا علمي و درست آموزش دهيد و به گونه اي رفتار کند که به زبان دوم علاقه مند شود و در زندگي واقعي بتواند از آن استفاده کند.
منبع : باشگاه خبرنگاران جوان