کودک در 4 سالگی واقع بین تر می شود

کودک در 4 سالگی واقع بین تر می شود

کودک در 4 سالگی واقع بین تر می شود

در 4 سالگی کودک واقع بینتر شده تخیلش به واقعیت نزدیکتر شده است در بازی خرید و فروش اشیا نقش پدر و مادر دارد. در بازیها نقشهای با لباسهای خاص مثل پلیس برای او الگو میشود صدای چراغها و اژیر ماشین برای بچه ها جلب توجه زیادی میکند. مهارت خلاقیت خود را مانند 3 سالگی بالا میبرد با وسائل ساده بازیهای پیچده درست میکند مانند یک تکه کاغذباطله که با ان توپ درست میکنند در این مرحله اعتیاد و وابستگی نسبت به پدر و مادر خارج و تبدیل به عادت میشود و امادگی این را پیدا میکنند به منزل دوستانشان بروند.
کودک در 4 سالگی واقع بین تر می شود
دوران مقایسه و مسابقه اغاز میگردد برد و باخت را مهم جلوه ندهیدفقط کار انجام شده اهمیت پیدا کند مثلا چقدر خسته شدی چقدر عرق ریختیم چقدر دویدیم. به کودکان اجازه ندهیداگر توانایی انجام کاری را ندارند به رقابت با دیگران بپردازند. هرگز تلاش نکنید که فرزندتان احساس شکست خورده و یا احساس برتری کند.

تمایل شدید او در رقابت با دیگران باید کنترل شود برد و باخت را کامل نادیده بگیریم. در غیر اینصورت رقابت به حسادت و سپس به دشمنی بعد به کینه و جنگ تبدیل میشود. در اینجاست که کودک به این نتیجه میرسد که زندگی چیزی جز یک جنگ تمام عیار نیست.

سي دي پرورش،تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان سه تا هفت سالگي