کودکان وتفاوت جنسیت

کودکان وتفاوت جنسیت

کودکان وتفاوت جنسیت

بيشترين اسيبي كه افراد در بزرگسالي مواجهند اسيب كودكيست كه والدين به كنجكاوي هاي جنسي كودك بي توجه بودند مخصوصا كودكان از ٤ تا ٦ سال كه به والد از جنس مخالف گرايش دارند و والدين مراقب نبودند.
کودکان وتفاوت جنسیت

كودكان از دو سالگي ميفهمن من دخترم مثل مامانم من پسرم مثل پدرم و از اين سن نبايد جلوي كسي از جنس مخالف برهنه باشند يا برهنه (برهنه منظور فقط شورته تا كودك كنجكاو نشه بره سراغ ادمها) ببينند. …
موضوع بعدي كه موضوعي بسيار جنجاليه و خود والدين به دليل اسيب كودكي حاضر نيستن حتي بهش فكر كنن اينه از ٤ سالگي كه بچه ها قراره با والد از جنس موافق همانندسازي كنند، پسر به مادر گرايش جنسي و دختر به پدر گرايش رمانتيكي داره براي همين ميره تو رختخوابشون موقع لباس عوض كردن ديدشون ميزنه موقع بغل كردن لمسشون ميكنه (اين حس در بچه ها همه هست فقط شدت و ضعف داره). براي همينه نبايد به تختشون بيان نبايد كنارش بخوابن نبايد باهاش حمام برن نبايد بذارن وقت نوازش فرزندشون از جنس مخالف به صورت خاصي لمسشون كنه چون هم كودك با والد از جنس مخالف همانندسازي ميكنه و دچار شخصيت بيمار ميشه هم دچار احساس گناه ميشه، و والد از جنس موافق بايد خودشو خيلي نزديك كنه. كوچترين عوارضش اينه كه دوستاشون همه جنس مخالفن اين يه اسيبه يا عاشق كساني با تفاوت سني زياد و بزرگتر ميشن، يا ممكنه دچار مشكلات جنسي بشن معتاد جنسي يا تنفر از رابطه جنسي، كسايي كه پناه به مذهب به صورت وسواسي ميارن، معمولا زنان شخصيت نمايشي پيدا ميكنن و ممكنه حتي خيانت كنن….

دکتر هلاکویی