همبازی برای کودکان از چه سنی ؟

همبازی برای کودکان از چه سنی ؟

همبازی برای کودکان از چه سنی ؟

كودك تا دو سالگي فقط و فقط نظم و يك نواختي ميخواهد. كودك تا شش ماهگي انسانها را تفكيك نميكند و تا هجده ماهگي توانايي بازي كردن با همسالانش را ندارد، پس نياز به سفر و مهماني و بودن با ديگران ندارد. بنابراين نگران تنهايي فرزندتان نباشيد.

همبازی برای کودکان از چه سنی ؟