نقش کتاب و قصه گویی در روش غیرمستقیم پرورش کودک دوزبانه
نقش کتاب و قصه گویی در روش غیرمستقیم پرورش کودک دوزبانه

نقش کتاب و قصه گویی در روش غیرمستقیم پرورش کودک دوزبانه

*استفاده از کتاب و قصه گویی . کتاب را باید بطوری استفاده کرد که حنبه سرگرمی و تفریح داشته باشد و آموزش به کودک در خلال تصاویر و متن کتاب و نه بصورت پرسش و پاسخ انجام شود . زمان خواندن کتاب بهتر است بعد از ظهر و شب پیش از خواب باشد که کودک آرام ترین زمان روز را سپری می کند. او را در آغوش بگیرید و نوازش کنید و کتاب را به مرور برای او بخوانید. تکرار خواندن یک کتاب در طول یک هفته یکی از موثرترین روشهای آموزشی غیر مستقیم برای یادگیری همزمان کلمات و جملات به کودک است.
نقش کتاب و قصه گویی در روش غیرمستقیم پرورش کودک دوزبانه
برای کودکان زیر 4 سال که نخستین گامهای خود را در عرصه دوزبانگی بر میدارند ، بهتر است یک بار معنی کل جمله یا کلمه گفته شود و بارهای بعد خود او متوجه معنا خواهد شد بخصوص اگر کتاب بصورت مداوم خوانده شود . لحن گفتار شما در هنگام خواندن کتاب برای کودک لذت بخش است پس همراه قبل از خواندن کتاب ، خود به تنهایی کتاب را مطالعه کنید تلفظ واژه ها ار چک کنید و معنا را بدانید تا در هنگام پرسش کودک سردرگم نشوید. روی تصاویر کتاب دست بگذارید

. برای کودکان زیر 4 سال حتما از کتابهایی استفاده کنید که دارای تصاویر بزرگ تمام رنگی باشد ؛ جنس کتاب از جنس مقوا یا کاغذ گلاسه و لیز باشد چون کودکان از لمس این نوع کتابها لذت می برند ؛ در هر صفحه یک یا دوجمله کوتاه نوشته شده باشد چون کودکان زیر 4 سال از شنیدن داستانهای طولانی حتی به فارسی نیز خسته می شوند . برای سنین بالا می توانید از روشهای بهتری استفاده کنید که در مقالات بعدی بدان پرداخته خواهد شد.

*بازی و یادگیری. یکی از مهمترین و غیر مستقیم ترین روشهای آموزش به کودک بخصوص در عرصه زبان دوم بازی است. انواع بازیهایی که برای کودک در نظر گرفته می شود بستگی به انتخاب مادر ، میزان خلاقیت او ، تحقیقات بی شمار وی و استفاده از مراجع و مجموعه های آموزشی بازی مدار است .