سخنرانی دکتر مونته سوری در هندوستان

سخنرانی دکتر مونته سوری در هندوستان

هدف ما در این دوره، یافتن روش مستقیم‌تر برای ارایه‌ی فرهنگی غنی تر به نسل های آینده بود.

ما شما را متقاعد می‌کنیم فرهنگی که به جوانان ارایه می‌شود، کافی نیست،

خیلی بیشتر از این ها می توان عرضه کرد.

به عبارت دیگر فرهنگ ارایه شده می تواند نوع وسیع‌تری باشد.

تنها کافی است با سبکی دیگر ارایه شود و هدف ما هم همین است.

ما به روشی تجربی در طی زمان آینده می توانیم به شما نشان دهیم

چگونه این روش جدید بیشترین مزیت را برای اندیشه ی کودک دارد.

این جریان نه تنها خسته کننده نیست، بلکه محرکی برای نیروهای روانی او است.

این تلاش چیست؟
سخنرانی دکتر مونته سوری در هندوستان
تلاش یعنی صرف بیشتر انرژی روانی یا هر انرژی دیگر،

تلاش یعنی تقلید و تمرین کردن استعدادها،

بیش از آن چه فرد فکر می‌کند در حد توان اوست.

تلاش یعنی حرکت فراتر از قدرت.

هنگامی که کودک مانعی در فعالیت خود نمی بیند،

آماده است خیلی بیشتر از آن‌چه انتظار داریم کار و فعالیت کند.

زیرا با این تمرین فکری سخت است که خود را رشد می‌دهد

و این رشد نه خستگی است، نه تنبلی و نه راحتی.

فعالیت حیاتی رشد مداوم است و او هرگز خسته نمی‌شود.

در هر حال، قانونی که برای تمام دوره‌های زمانی رشد صادق است این است که

بیشترین تلاش از یک نیروی محرک آنی منشا می‌گیرد

که به بیشترین میزان رغبت و انگیزه منتهی می شود.

بنابراین باید هدف ما این باشد که این تلاش درونی را پرورش دهیم.”