زمان از شیر گرفتن کودکان
زمان از شیر گرفتن کودکان

زمان از شیر گرفتن کودکان

وقتي فرزندتان به هشت كيلو مي رسد بايد شير شبش قطع شود وگرنه احتمالا بعدا زورتان نخواهد رسيد.

برنامه امروز صبح راديو همراه

زمان از شیر گرفتن کودکان
كودك بهتر است از حدود ٥ ماهگي شير نيمه شبش قطع شود تا حداقل ٥ ساعت بخوابد. هم به قوي شدن جهاز هاضمه كمك ميكند، هم مادر ميتواند بخوابد، هم وابستگي شديد به شير خوردن وقت خواب پيش نميايد. زماني كه فرزندتان بيمار شد يا بحران خواب حدود نه ماهگي دارد با دادن شير او را اروم نكنيد….
اگر شيشه ميخورد كم كم اب مخلوط كنيد تا به مرور تبديل به اب شود اگر شير خودتان را ميخورد قبل از خوردن بدوشيد.
ممكن است كودك چند شب گريه كند، او را ارام كنيد نوازش كنيد اما تسليم نشويد.
بهترين زمان از شير گرفتن ١٤ ماهگي، و از پستونك گرفتن ١٦ تا ١٨ ماهگيست.

دکتر هلاکویی