ریاضیات دومن (مرحله هشتم: برنامه روزانه)

ریاضیات دومن (مرحله هشتم: برنامه روزانه)

هر معادله شامل دو بخش اساسی است که رضایت کودک را جلب می کند. اول اینکه، از دیدن کارت های نقطه ای قدیمی که قبلاً می شناخته خوشحال می شود و دوم این که گرچه این دو تعداد را از قبل می شناخته، اکنون می تواند با این تعداد قدیمی یک شکل جدید بسازد.این کار برای کودک خیلی هیجان انگیز است.

جلسه ۱ : کارت های نقطه

جلسه ۲ : معادلات تفریق

جلسه ۳ : کارت های نقطه

جلسه ۴ : کارت های نقطه

جلسه ۵ : معادلات تفریق

جلسه ۶ : کارت های نقطه

جلسه ۷ : کارت های نقطه

جلسه ۸:  معادلات تفریق

جلسه ۹ : کارت های نقطه

امتیازی که این معادلات دارند این است که کودک از قبل هم با تعداد و هم با اسم هایشان(دوازده) آشنا شده است.

6با این برنامه پنجره ای به روی درک جادویی ریاضیات باز می شود. تا دو هفته آینده در عملیات تفریق تسلط کامل پیدا می کنید. در این مدت حداکثر۱۲۶معادله تفریق به کودک نشان خواهید داد. و این مقدار کمی نیست. لزومی ندارد تا همه ی ترکیبات احتمالی را انجام دهید. حالا وقت آن رسیده تا عملیات ضرب را شروع کنید. عملیات ضرب چیزی بیشتر از تکرار عملیات جمع نیست پس زمانی که اولین معادله ی ضرب را به کودک نشان می دهید برای او کشف بزرگی به نظر نمی رسد. فقط باعث یادگیری بیشتر زبان ریاضیات می شود و برای کودک خیلی مفید است. زمانیکه مخزن کارت های نقطه ای کودک روزانه در حال پیشرفت است می توانید در معادلات ضرب از اعداد بالاتر هم استفاده کنید. این کار را زودتر از این انجام ندهید زیرا به اعداد بالاتری نیاز دارید تا جوابی برای این معادلات داشته باشید. تا آنجا که می توانید کارت ها را با نوشتن معادلات ضرب پشت هر کارت نقطه ای آماده کنید. با استفاده از سه کارت بگویید«۲ ضربدر ۳ مساویست با ۶». کودک در حین کاربا معنی لغت ضربدر به همان روش یادگیری لغات جمع، مساوی است با، منهای، مال من، مال تو آشنا می شود. اکنون دیگر جلسات معادله ی ضرب جایگزین جلسات معادله ی تفریق شده است. سه معادله ی مختلف را روزانه سه بار نشان بدهید. دقیقاً همان الگویی که در جمع و تفریق استفاده می کردیم را دنبال کنید. در این فاصله به استفاده از جلسات کارت نقطه ای با اعداد بالاتر ادامه دهید. در شرایط ایده آل کودک شما فقط اعداد واقعی را به شکل کارت های نقطه ای می بیند نه به صورت عدد. دو هفته آینده را به عملیات ضرب اختصاص دهید. از انجام الگوهای قابل پیش بینی در معادلات که در جلسه اول انجام می دادید خودداری کنید. مانند:

7اینگونه الگوها فقط یک ارزش دارد. استفاده ازآن تا زمانی خوب است که بتوانید توجه کودک را برای اینکه چه چیزی در راه است حفظ کنید. سؤال« عدد بعدی چیست»مشخصه ی کودک است و هر جلسه باید راه حل جدید و متفاوتی را آماده کنید. شما و کودک به مدت دو ماه از عملیات های ریاضی لذت می برید و از قبل، شناخت تعداد ۱ تا ۱۰۰، عملیات جمع، تفریق، و ضرب را پوشش داده اید. بد نیست زمانی را برای انجام این کارکه همان ماجراجویی در یادگیری زبان ریاضیات است صرف کنید. قبلاً گفتیم که در حال حاضر کلیه کارت های نقطه ای را تمام می کنید اما این خیلی واقعیت ندارد. در حقیقت فقط یک کارت تعداد برای آموزش باقی مانده است. آن را برای لحظه آخر گذاشتیم زیرا این کارت ویژه ای است خصوصاً که مورد علاقه ی کودکان است. گفته شده است ۵ هزار سال طول کشیده تا ریاضیدانان باستان مفهومی از صفر را اختراع کنند. جای تعجب نیست که بدانید، زمانی که کودکان مفهوم تعداد را کشف کنند فوراً می فهمند که نیازی به تعداد ندارند. کودکان عاشق صفر هستند و ماجراجویی ما از دنیای واقعی تعداد بدون کارت نقطه ای صفر کامل نمی شود.

آماده کردن این کارت خیلی ساده است. یک تکه کاغذ سفید بدون هیچ نقطه ای در اندازه ۲۷×۲۷ سانتی متر. کارت های نقطه ای صفر همیشه پر طرفدار هستند. از این کارت ها برای نمایش معادلات جمع، تفریق و ضرب استفاده می شود. برای مثال:

8

اکنون آموزش را با کلیه کارت های عدد واقعی که نیاز داریم کامل کردیم. اما کارمان با کارت های نقطه ای تمام نشده است. همانطور که پیش می رویم از آنها در بسیاری روش های معرفی ایده های جدید ریاضی استفاده می کنیم.

بعد از دو هفته انجام عملیات ضرب وقت آن رسیده تا به سراغ تقسیم بروید. زمانی که کودک شما همه ی کارت های نقطه از صفر تا ۱۰۰ را کامل کرد از همه ی این کارت ها به عنوان پایه ای برای معادلات تقسیم استفاده می کنید. کارت ها را با نوشتن معادلات تقسیم دو مرحله ای پشت اکثر آنها آماده کنید. حال به راحتی به کودک بگویید:«شش تقسیم بر دو مساوی است با سه»

معنی لغت تقسیم را همانند لغات دیگر یاد می گیرد. هر جلسه شامل سه معادله ی مختلف است. معادلات را سه بار در روز انجام دهید بنابراین نه جلسه ی متفاوتی از معادله را پوشش می دهید. از این به بعد راه برای شما و کودکتان خیلی آسان می شود زمانی که برای عملیات تقسیم دو هفته وقت گذاشتید دومین مرحله را به طور کامل به پایان رساندید و برای شروع مرحله سوم آماده هستید.

منبع: “کتاب چگونه به کودک خود ریاضی بیاموزیم نوشته گلن دومن”

با تشکر از سایت کودک سالم