درس 3 جلسه ای مونتسوری ( روشی برای آموزش کلمات به کودکان )

درس 3 جلسه ای مونتسوری ( روشی برای آموزش کلمات به کودکان )

ماریا مونتسوری روشی برای آموزش کلمات به کودکان داشت.او آن را درس 3 جلسه ای نامید. این درس با اشیای واقعی بهتر انجام می شودمانند داشتن 3 نوع میوه در فصل، سبزیجات، لباس یا ابزار آشپزخانه. چیزهای دیگر می تواند اشیای واقع گرایانه (تصاویر کوچکی از حیوانات) باشد که می توان آنها را در هر اسباب بازی فروشی یافت.

زیراندازی روی زمین پهن کنید و اشیا را رو آن بگذارید یا با کودک آنها را روی میز قرار دهید.

شخصی ممکن است این اشیا را داخل یک سینی یا سبد بگذارد تا بکار بردن آنها آسان باشد.

جلسه اول: معرفی اشیا است.

شی را به کودک نشان دهید و بگویید این یک (نام شی) است.

سپس آن را روی زیرانداز قرار دهید

و یا به کودک اجازه دهید آن را بگیرد و لمس کند و یا اگر امکان دارد آن را بو کند،

سپس نام شی را تکرار کنید این روند را با اشیای دیگر تکرار کنید.

اگر به کودک امکان لمس کردن و بو کردن شی داده شود بهتر در حافظه او می ماند.

tarvij.90.1.28o
جلسه دوم: از کودک بخواهید شی ای را که نام می برید نشان دهد.

“می تونی به من (نام شی) را نشون بدی؟”

سپس جای آن شی را عوض کنید تا مطمئن شوید که کودک نام آن را یاد گرفته نه جای آن را.

این کار جلسه درس را پر هیجان و جالب می کند.

همچنین ممکن است از کودک بخواهید تا جای اشیا را عوض کند.

این مرحله می تواند برای کودکان زیر 3 سال بکار رود.
از کودک بخواهید اشیایی را که نام برده اید در یک نقطه دیگر قرار دهد

( راه دیگری برای تشخیص اینکه کودکان نام اشیا را می داند)

یا آنها را از جای خود بردارند و در سبد بگذارند و یا به دست شما بدهند.

می توانید مجموعه واژگان را دسته بندی کنید.

جلسه سوم: در این جلسه از کودک بخواهید اشیایی را که شما نشان می دهید نام ببرد.

این جلسه عمدتا با بچه های بزرگتری که می توانند روان صحبت کنند انجام می شود.

تعداد اشیا ممکن است با در نظر گرفتن نیازهای کودکتان افزایش یابد.