خودارضایی کودکان

خودارضایی کودکان

خودارضایی کودکان

در دوره نوپایی ، بچه ها همزمان با رشد عمومی و آشنایی بیشتر با محیط اطراف به کشف نقاط مختلف بدن خود پرداخته و در می یابند که لمس بعضی از نقاط بدن با لذت همراه است. خود ارضایی در کودکان چیزی بیش از کنجکاوی در مورد اندامهای جنسی است وممکن است کودک یکبار در هفته و یا گاهی حتی تا چندین بار در روز به آن بپردازد.

کودک با تکرار این رفتارو تحریک اندام تناسلی خود به احساسات لذت بخشی دست خواهد یافت. حرکاتی مانند خوابیدن روی شکم و مالیدن خود به زمین یا عروسک و سایر اشیا (بویژه دختر بچه ه…ا) بسیار معمول است و ممکن است کودک در دوره های استرس و خستگی به آن بپردازد و یا با دست، اقدام به تحریک اندام جنسی خود نماید.
خودارضایی کودکان
خودارضایی در سنین 2 تا 3 سالگی شایعتر است و در میان دختران بیش از پسران دیده می شود. معمولا بصورت ناگهانی آغاز می شود و والدین ،پسر بچه ها را در حالت کشیدن آلت و دختر بچه ها را در حال مالیدن ناحیه تناسلی غافلگیر می کنند. کودک ممکن است گر گرفته وعرق کرده به نظر برسد و در حال خر خر کردن باشد و یا تنفس نامنظمی داشته باشد. ویا در یک وضعیت خاص مثل خم شدن روی چیز خاصی و یا مالیدن خود روی اشیا و یا عروسک غافلگیر شود و یا در حالت چمباتمه نشسته باشد .

پدر و مادر بايد اين را پيام برسانند كه اين مسئله يست خصوصي، كودك ميفهمد اين كار را در جمع نبايد بكند چون اسيب اونجاست كه كسي در جمع حرفي تند بزند. پدر و مادر بايد به بهانه ايي كودك رو از كاري كه ميكند منصرف كنند. كودك اين قطع شدن غير مستقيم را بد نميداند و اسيبي نيست. اما اگر كودك سرزنش بشود يا متاسفانه تنبيه بشود كودك تبديل به فردي لجباز و خشمگين ميشود و به خودش و الت تناسليش احساس بدي پيدا ميكند و ممكن است در اينده وقتي با همسرش رابطه جنسي دارد احساس گناه كند. پس بهترين روش بي اعتنايي همراه با منصرف كردن كودك به بهانه كار ديگه ست.

سي دي تعليم و تربيت كودكان و نوجوان از سه تا هفت سالگي

دکتر هلاکویی