تاریخچه فعالیت های ماریا مونتسوری

تاریخچه فعالیت های ماریا مونتسوری

تاریخچه فعالیت های ماریا مونتسوری

ماریا مونتسوری در چیراویل در ایالت آنکونا در ایتالیا در سال ۱٨٧۰به دنیا آمد.
در سال ۱٨٩٦در دانشگاه رم دکتر شد. او نخستین پزشک زن در ایتایا بود. او همه زندگی خویش را در راه پیشرفت کودکان نهاد. نخستین مرکز کودکان را در جهان در ششم ژانویه ۱٩۰٧ در یکی از فقیرترین محلات رم بنیاد نهاد.

پنجاه نفر از کودکان ٣ تا٦ سال در این مرکز ثبت نام کردند. با پدر و مادرهایی بی سواد،فقیر. آن ها گریه می کردند. ترسیده بودند و هیچ نمی دانستند.

پس از شش ماه، هزاران انسان از تمام قاره های زمین به دیدار این مرکز شگفتی آفرین شتافتند.

او اساس کار را بر اعتماد، احترام به کودکان و تجربه مستقیم از زندگی نهاد.

در سال ۱٩۰٩او نخستین دوره کارآموزی آموزگاران را برای آموزش سیستم خویش برقرار کرد.

او عاشق زمین، آسمان و کودکان بود.

وی نماینده مردم ایتالیا در دو کنفرانس جهانی زنان شد: ۱٨٩٦در برلین. ۱٩۰۰در لندن.

در سال ۱٩۱٥در نیویورک مرکز خود را ایجاد کرد. او به وسیله ادیسو ن و الکساندر گراهام بل به آمریکا دعوت شده بود. گراهام بل در نامه ای به او نوشت:

ما افتخار می کنیم که سیستم آموزش و پرورش شما در آمریکا به راه افتاده است.

در سال ۱٩۱٧دولت اسپانیا از او دعوت کرد تا سیستم و انستیتوی تخقیقات خود را در آنجا ایجاد کند.

در سال ۱٩۱٩به آموزش آموزگاران در لندن پرداخت.

در سال ۱٩۲٩ جامعه بین المللی مونتسوری در آمستردام بنیاد نهاده شد.
تاریخچه فعالیت های ماریا مونتسوری
در سال ۱٩٣٤ به سبب مخالفت با فاشیسم موسولینی، مجبور شد که از ایتالیا برود. او به بارسلونا گریخت و از آن جا به کمک یک انگلیسی موفق به فرار شد.

در سال ۱٩٣٨در هلند و در سال ۱٩٣٩در هند مراکز جدیدی ایجاد کرد.

در ۱٩٤٧ مرکز مونتسوری انگلیس را ایجاد نمود.

وی سه بار در سال های ۱٩٤٩ و ٥۰ و ٥۱نامزد جایزه صلح نوبل شد.

وی در سال ۱٩٥۲ در هلند درگذشت.

امروزه هزاران مهد کودک و مدرسه در جهان به نام مونتسوری وجود دارد. هزاران آموزگار در طی دوره هایی با سیستم او آشنا می شوند.

او می گفت: آموزش باید از پیش از تولد تا شش سالگی، بر مبنای حرکت، عمل، تماس مستقیم با طبیعت باشد.

وی دوره های آموزشی برای آموزگارانی که با کودکان زیر چهار سال کار می کنند ایجاد کرد و معتقد بود که این دوران مهم ترین دوره برای آموزش و فراگیری است.

ساختار آموزشی مونتسوری به سه گروه تقسیم می شود:

کودکان از یک تا سه ساله.

کودکان از سه تا شش ساله.

کودکان از شش تا دوازده ساله