بهترین نکته ها در پرورش کودک دوزبانه – شماره 7
بهترین نکته ها در پرورش کودک دوزبانه – شماره 7

بهترین نکته ها در پرورش کودک دوزبانه – شماره 7

یک استراتژی و روش را انتخاب کنید؛
چگونه دو زبان را در ارتباط با کودکتان در محیط خانوادگی استفاده خواهید کرد؟
دو مورد از معمول ترین روش هایی که مورد استفاده قرار می گیرند به شرح زیر هستند:
بهترین نکته ها در پرورش کودک دوزبانه – شماره 7
1- یک شخص – یک زبان
زمانی است که هر کدام از والدین در ارتباط با کودک، تنها از یک زبان استفاده می کنند. مثلا مادر به زبان فارسی و پدر به زبان انگلیسی

2- زبان اقلیت در خانه
زمانی است که هر دو والدین درخانه تنها به زبان دوم با کودک در ارتباط هستند و در بیرون از خانه تنها با او به زبان اولش سخن می گویند. مثلا در خانه هر دو به زبان انگلیسی و در بیرون از خانه هر دو به زبان فارسی با کودک صحبت می کنند.
هر استراتژی و روشی که انتخاب می کنید مهمترین مسئله آن است که کودک به صورت طبیعی در ارتباط با زبان های مورد نظر قرار گیرد و روزانه به میزان مورد نیاز در معرض هر دو زبان، مخصوصا زبان اقلیت یا زبان دوم، قرار گیرد.

مسئله مهم دیگر این است که خانواده بایستی به روش انتخابی خود کاملا متعهد و پایدار باشند و نگذارند که شرایطی که پیش می آید باعث تغییر استراتژی آن ها در ارتباط با کودک شود؛ چرا که تغییر آن می تواند آسیب زیادی به کودک وارد کند.
مونا منتها