برای پرورش کودکم به صورت دوزبانه چه زمان باید شروع کنم؟

برای پرورش کودکم به صورت دوزبانه چه زمان باید شروع کنم؟

هیچ گاه برای شروع دیر نیست. هر زمان که تصمیم گرفتید این هدیه ارزمشند را به کودکتان بدهید و او را دوزبانه پرورش دهید، بهترین زمان برای آغاز است.
اما ایده آل ترین زمان، از قبل از تولد کودکتان است. ذهنتان را کاملا آماده سازید و تصمیمتان را بگیرید و بدانید که وارد مرحله بسیار مفیدی برای فرزندتان شده اید.
سپس زمانی که باردارید، اگر خودتان می خواهید با کودکتان انگلیسی صحبت کنید، از همان زمان آغاز کنید. اگر هم قرار است پدر یا شخص دیگری با کودک انگلیسی صحبت کند، در زمان بارداریتان از او بخواهید که روزانه، هر زمان که می تواند دستش را بر روی شکمتان بگذارد و با کودک به زبان انگلیسی صحبت کند. این موضوع کاملا اثبات شده است که کودک در شکم مادر همه چیز را می شنود و ضبط می کند و صداها را بعد از تولدش به خوبی تشخیص می دهد.
اما بدانید زیر سه سال، هیچ گونه آموزش مستقیمی نباید به کودک داده شود و تنها باید با روش های علمی، او را در معرض زبان انگلیسی قرار داد.
اگر کودکتان تکلم را به زبان فارسی آغاز کرده و دیگر کامل می تواند زبان فارسی را صحبت کند، حال می توانید آموزش زبان انگلیسی را آغاز کنید.

مونا منتها
کارشناس ارشد زبان شناسی