اگر نوزاد و کودک انگشت می خورد

اگر نوزاد و کودک انگشت می خورد

اگر نوزاد و کودک انگشت می خورد

اگر نوزاد و کودک انگشت می خورد

اگر نوزاد و کودک انگشت می خوردنوزاد و كودك اگر انگشت ميخورد (كه تا دو سالگي نگراني ندارد) بهتر است پستونك جايگزين شود چون اگر كودك به پستونك وابسته شود ميتوان پستونك را سوراخ كرد يا كنارش را قيچي كرد تا پستونك را داشته باشد اما نتواند مك بزند اما وقتي به انگشت يا دستش وابسته شود همه جا دستش همراه است و ميتواند تبديل به عادت براي مكيدن يا جويدن ناخن شود. تاثير پستونك بر دندان و فرم فك بسيار كمتر از مكيدن دست است و پستونك تميزتر است چون كودك با دست همه چيز را لمس ميكند. اما اگر فرزندتان پستونك نميگيرد چاره يي نيست. اما هرگز دست كودك را از دهانش بيرون نكشيد. پستونك بهتر است يك تا دو ماه بعد از گرفتن شير از كودك يعني در ١٦ ماهگي از كودك گرفته شود. سر پستونك را سوراخ كنيد يا گوشه ان را با قيچي ببريد.

دكتر هلاكويي برنامه امروز صبح راديو همراه