اسم کودک را فریاد نزنید

اسم کودک را فریاد نزنید

اسم کودک را فریاد نزنید

گاهی خانواده برای متوقف کردن کودک،از کاری که در حال انجام دادن است،اسم او را فریاد میزنند:محممممممد نکن.نگااااااااار.بهرااااااام بشین.

اگر هدف متوقف کردن کودک و فهماندن کار اشتباه و سوق دادن او به کار خوب است،این روش جواب نمیدهد.
اسم کودک را فریاد نزنید
زیرا با فریاد زدن اسم کودک،او فقط میفهمد که من یه کاری کردم که اونها نپسندیدند.
با این کار شخصیت کودک مورد انتقاد قرار میگیره،نه اون رفتار.
بگویید: « دخترم» « عزیزم» « مامان» ….
سعی کنید اول اون رفتارش را متوقف کنید،بعد احساستان و دلیل اشتباه بودن ان را براش توضیح بدهید و به او یک کار جایگزین پیشنهاد دهید.
مثلا بگویید: عزیزم وقتی میزنی روی میز،مامان اذیت میشه،دستت هم درد میگیره،بیا با هم توپ بازی کنیم. اگر كاري كه مي كند اسيب جسمي ندارد مثلا مرتب روي ميز مي كوبد جمله دستوري را تكرار نكنيد چون كودك از كنترل احساسات شما و مخالفت با شما احساس پيروزي و لذت مي كند. بي توجه شويد تا كودك زودتر رها كند.

دکتر هلاکویی