استرس دوران کودکی عامل بروز افسردگی در بزرگسالی

استرس دوران کودکی

استرس دوران کودکی عامل بروز افسردگی در بزرگسالی

استرس دوران کودکی عامل بروز افسردگی در بزرگسالی

نتیجه تحقیقات پژوهشگران محققان دانشکده پزشکی و موسسه علوم اعصاب ترینیتی بیانگر …این است که استرس در دوران کودکی می‌تواند منجر به آسیب مغزی شود.

استرس دوران کودکی
نتایج این تحقیق جدید نشان داده است که استرس دوران کودکی مانند سوء‌رفتار و غفلت‌های احساسی می‌تواند تغییرات ساختاری در مغز کودکان ایجاد کند.

پژوهشگران با استفاده از تصاویر MRI نشان داده‌اند که این نوع استرس‌ها به ویژه وقتی با فاکتورهای ژنتیکی تاثیرگذار همراه شوند، سبب تغییرات ساختاری در مغز می شوند و این کودکان را در سنین بالاتر مستعد ابتلا به افسردگی می‌کنند.

محققان دانشکده پزشکی و موسسه علوم اعصاب ترینیتی در این باره خاطرنشان کردند: این درک بیولوژیکی جدید و مهم نشان می‌دهد که چطور استرس و نسخه‌های جهش یافته ژنی با هم تعامل کرده و روی ساختار و عملکرد مغز تاثیر می‌گذارند.

آنها اظهار کردند: این یافته به نوبه خود نشان می‌دهد که تغییرات فوق چگونه می‌توانند روی آسیب پذیری فرد در ابتلا به افسردگی تاثیر بگذارند. البته باید متذکر شد که خوشبختانه اختلال روانی افسردگی با روان درمانی و مصرف داروهای ضد افسردگی به خوبی قابل درمان است.

این یافته تاکید می‌کند که راه کارهای پیشگیرانه در برابر بروز استرس‌های دوران کودکی گام مهمی است که بهداشت عمومی را افزایش می‌دهد و مانع از ابتلای افراد در آینده به افسردگی می‌شود.