آموزش صبر به کودکان 2 تا 5 سالگی

آموزش صبر به کودکان 2 تا 5 سالگی

آموزش صبر به کودکان 2 تا 5 سالگی

كودك در ١٤ ماه اول زندگي بايد خواسته هايش بلافاصله انجام شود. تا دو سالگي تا جاي ممكن زود انجام شود. بين دو تا پنج سالگي بايد صبر را به كودك اموخت. كودك هر وقت چيزي خواست بايد بگوييم اول دستمو بشورم بعد بهت اب بدم. اول به بابا زنگ بزنم بعد بهت بستني بدم. كودكاني كه از دو سالگي صبر كردن را مي اموزند يا ياد ميگيرند لذت را براي پاداشي بيشتر به تعويق بياندازند در اينده بسيار موفقترند.

آموزش صبر به کودکان 2 تا 5 سالگی

دانشگاه استانفورد چهل سال قبل ازمايشي روي كودكان انجام داد. انها كودكان را به اتاقي بردند و به ا…نها كلوچه يي دادند و به انها گفتند تصميم با شماست، يا كلوچه رو الان بخوريد يا اگر صبر كنيد بعد از ١٥ دقيقه كلوچه ديگري به شما جايزه داده خواهد شد. كودكاني كه صبر كردند در اينده در تحصيلات دانشگاهي و تمام مراحل ديگر زندگيشان به مقدار چشمگيري موفق تر بودند.

سي دي پرورش،تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان تولد تا 3 سالگی