آموزش زبان دوم و سوم به کودکان

آموزش زبان دوم و سوم به کودکان

لطفاً مرا راهنمایی کنید چون می خواهم علاوه بر زبان انگلیسی – فرانسه و عربی را هم به کودکم یاد دهم.البته این را هم بگویم که خودم تبحری در این زبانها ندارم آیا باید اول خودم کاملا بلد باشم یا می شود همزمان با دخترم بیاموزم

در مورد زبان های دیگر، اگر خودتان کاملا به آن ها مسلط نیستید که بتوانید با کودک حرف بزنید و می خواهید از طریق آموزش با او شروع کنید، بهتر است تا بعد از سه سالگی و یا تا زمانی که کودک زبان مادری اش را به طور کامل حرف می زند، صبر کنید. و یا اگر می توانید کسی را پیدا کنید که بتواند به این زبان ها با کودکتان صحبت کند. چون باز هم تاکید می کنم زیر سه سال فقط باید هر چیزی از طریق صحبت با کودک باشد یعنی فقط باید کودک را در معرض آن قرار داد نه آموزش.
آموزش زبان دوم و سوم به کودکان
مونا منتها